หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน 2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:19:45


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 2/2560 >>คลิกเพื่อตรวจสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 2/2560(เพิ่มเติม) >>คลิกเพื่อตรวจสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2560 >>คลิกเพื่อตรวจสอบ


**ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป >>คลิกดูรายละเอียด