หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2017-12-28 16:21:16

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ร่วมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา