หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมบุคลากรครั้งที่ 7/2560
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมบุคลากรครั้งที่ 7/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:00:39

         วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากร ประชุมบุคลากรครั้งที่ 7/2560 โดยมีรายละเอียดการติดตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 3 เดือน การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2/2560 การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานให้บรรลุตามแผนงานยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของสำนักและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34