หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE
เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:00:09

เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE

"ตั้งเป้าหมาย จะต้องได้เกรด A แบ่งเวลาอ่านหนังสือ สรุปในแบบที่เราเข้าใจ ดู PowerPoint และลองทำแบบฝึกหัด" นางสาววิชุดา แหวนวงค์ (น้องสพอย) นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา