หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-01-05 15:04:04

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ไหว้สักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยอำนาจการสักการะต่อพระนางเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นมงคล ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านตลอดปีใหม่นี้เทอญ