หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:00:22สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

           วันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE ) ปีการศึกษา 2/2560 ความพร้อมด้านห้องเรียน ความพร้อมด้านระบบสนับสนุนการเรียน และหารือเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม