หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-01-13 08:56:23


>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.pdf

>>> ดาวน์โหลด การจัดสอบกลางภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 -2563.pdf

ตรวจสอบรายชื่อสอบ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบ*** กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า และยังไม่มีรายชื่อสอบ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบงานทะเบียน (reg.ssru.ac.th)ให้เสร็จสิ้น และดำเนินการติดต่อสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 มกราคม 2564  จากนั้นติดตามประกาศกำหนดการจัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง)  (กำหนดการตามประกาศกำหนดการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) ที่ www.gen-ed.ssru.ac.th


***ช่องทางการติดต่อ GE***
เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205
Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : gen-ed@ssru.ac.th


ตรวจสอบรายชื่อ

12 ม.ค. 64 (อังคาร)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
09.00 - 10.30 น.001GEN0205-001-update.pdf
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
09.00 - 10.30 น.
A41
GEN0205-A41.pdf
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
09.00 - 10.30 น.
S01GEN0205-S01.pdf
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
11.00 - 12.30 น.
003GEN0304-003.pdf
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
11.00 - 12.30 น.
S03GEN0304-S03.pdf
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
14.00 - 15.30 น.
002GEN0205-002-update.pdf
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
14.00 - 15.30 น.
S02GEN0205-S02.pdf
13 ม.ค. 64 (พุธ)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
09.00 - 10.30 น.
001GEN0101-001-update.pdf
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
09.00 - 10.30 น.
801GEN0101-801.pdf
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
09.00 - 10.30 น.
S01GEN0101-S01.pdf
GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่
11.00 - 12.30 น.
001GEN0306-001.pdf
GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่
11.00 - 12.30 น.
S01GEN0306-S01.pdf
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
14.00 - 15.30 น.
002GEN0101-002-update.pdf
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
14.00 - 15.30 น.
A41GEN0101-A41.pdf
14 ม.ค. 64 (พฤหัสบดี)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0113-002.pdf
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
09.00 - 10.30 น.
S02
GEN0113-S02.pdf
GEN0211 ภาษาจีน
09.00 - 10.30 น.
001
GEN0211-001.pdf
GEN0211 ภาษาจีน
09.00 - 10.30 น.
S01
GEN0211-S01.pdf
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
11.00 - 12.30 น.
001
GEN0207-001.pdf
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
11.00 - 12.30 น.
S01
GEN0207-S01.pdf
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
11.00 - 12.30 น.
001
GEN0115-001-update.pdf
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
14.00 - 15.30 น.
003
GEN0113-003.pdf
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
14.00 - 15.30 น.
S03
GEN0113-S03.pdf
GEN0211 ภาษาจีน
14.00 - 15.30 น.
002
GEN0211-002-update.pdf
18 ม.ค. 64 (จันทร์)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
09.00 - 10.30 น.
001
GEN0315-001.pdf
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
09.00 - 10.30 น.
S01
GEN0315-S01.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
11.00 - 12.30 น.
001
GEN0102-001.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
11.00 - 12.30 น.
S01
GEN0102-S01.pdf
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
14.00 - 15.30 น.
002
GEN0315-002.pdf
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก
17.00 - 18.30 น.
001
GEH0102-001-update.pdf
19 ม.ค. 64 (อังคาร)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
002
GEN0102-002-update.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
801
GEN0102-801.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
A40
GEN0102-A40.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
09.00 - 10.30 น.
S02
GEN0102-S02.pdf
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
11.00 - 12.30 น.
001
GEN0301-001.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
14.00 - 15.30 น.
003
GEN0102-003-update.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
14.00 - 15.30 น.
A41
GEN0102-A41.pdf
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
14.00 - 15.30 น.
S03
GEN0102-S03.pdf
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
17.00 - 18.30 น.
001
GEL0102-001-update.pdfคลิกไปหน้า 2