หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-08-17 14:04:40>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563.pdf

ตรวจสอบรายชื่อสอบ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบ*** * กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้า หรืออยู่ในระหว่างการลงทะเบียนเรียน และยังไม่มีรายชื่อสอบกลางภาค 1/63
ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น และดำเนินการติดต่อแจ้ง GE เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว (แจ้งได้ระหว่างวันที่ 19 ส.ค.- 1 ก.ย. 63)  โดย GE จะดำเนินการจัดสอบกลางภาคย้อนหลังให้ตามกำหนดการ (ดูรายละเอียดได้ที่ กำหนดการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

ช่องทางการติดต่อ GE
เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205
เบอร์โทรศัพท์ 095-651-2806
เบอร์โทรศัพท์ 096-318-9689
เบอร์โทรศัพท์ 096-319-0104
Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : gen-ed@ssru.ac.th


ตรวจสอบรายชื่อ

19 ส.ค. 63 (พุธ)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น08.00 - 11.00 น.002GEN0204-002.pdf
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น08.00 - 11.00 น.A40GEN0204-A40.pdf
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น08.00 - 11.00 น.S02GEN0204-S02.pdf
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 08.00 - 11.00 น.003GES0206-003.pdf
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์11.00 - 14.00 น.001GEN0109-001.pdf
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์11.00 - 14.00 น.S01GEN0109-S01.pdf
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น14.00 - 17.00 น.003GEN0204-003.pdf
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น14.00 - 17.00 น.A41GEN0204-A41.pdf
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น14.00 - 17.00 น.S03GEN0204-S03.pdf
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 14.00 - 17.00 น.004GES0206-004.pdf
20 ส.ค. 63 (พฤหัสบดี)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล08.00 - 11.00 น.001GEN0309-001.pdf
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล08.00 - 11.00 น.S01GEN0309-S01.pdf
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารฯ08.00 - 11.00 น.001GES0101-001.pdf
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ11.00 - 14.00 น.003GEN0203-003.pdf
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ11.00 - 14.00 น.S03GEN0203-S03.pdf
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต11.00 - 14.00 น.001GEN0305-001.pdf
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต11.00 - 14.00 น.S01GEN0305-S01.pdf
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล14.00 - 17.00 น.002GEN0309-002.pdf
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล14.00 - 17.00 น.S02GEN0309-S02.pdf
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารฯ14.00 - 17.00 น.002GES0101-002.pdf
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารฯ14.00 - 17.00 น.S02GES0101-S02.pdf
21 ส.ค. 63 (ศุกร์)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์08.00 - 11.00 น.002GEN0109-002.pdf
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์08.00 - 11.00 น.A40GEN0109-A40.pdf
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์08.00 - 11.00 น.S02GEN0109-S02.pdf
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต08.00 - 11.00 น.002GEN0305-002.pdf
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต08.00 - 11.00 น.S02GEN0305-S02.pdf
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน11.00 - 14.00 น.003GEN0315-003.pdf
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน11.00 - 14.00 น.S03GEN0315-S03.pdf
GEH0202 ความจริงของชีวิต11.00 - 14.00 น.002GEH0202-002.pdf
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์14.00 - 17.00 น.003GEN0109-003.pdf
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์14.00 - 17.00 น.S03GEN0109-S03.pdf
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต14.00 - 17.00 น.003GEN0305-003.pdf
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต14.00 - 17.00 น.A40GEN0305-A40.pdf
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต14.00 - 17.00 น.A41GEN0305-A41.pdf
24 ส.ค. 63 (จันทร์)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ08.00 - 11.00 น.001GEN0302-001.pdf
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ08.00 - 11.00 น.S01GEN0302-S01.pdf
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ08.00 - 11.00 น.R60GES0102-R60.pdf
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะฯ11.00 - 14.00 น.001GEL0103-001.pdf
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ14.00 - 17.00 น.002GEN0302-002.pdf
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ14.00 - 17.00 น.802GEN0302-802.pdf
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ14.00 - 17.00 น.S02GEN0302-S02.pdf
25 ส.ค. 63 (อังคาร)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก08.00 - 11.00 น.001GEN0103-001.pdf
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก08.00 - 11.00 น.801GEN0103-801.pdf
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก08.00 - 11.00 น.S01GEN0103-S01.pdf
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก08.00 - 11.00 น.R60GEN0103-R60.pdf
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา11.00 - 14.00 น.001GEN0101-001.pdf
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา11.00 - 14.00 น.S01GEN0101-S01.pdf
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก14.00 - 17.00 น.002GEN0103-002.pdf


คลิกไปหน้า 2