หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อสอบปลายภาคเพิ่มเติม รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน กลุ่มเรียน 002
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาคเพิ่มเติม รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน กลุ่มเรียน 002

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-10-15 11:02:53>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563-update.pdf 

>>> ดาวน์โหลด ประกาศการจัดสอบปลายภาค (ออนไลน์) 1-63.pdfตรวจสอบรายชื่อ

19 ต.ค. 63 (จันทร์)
รายวิชาเวลากลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะฯ08.00 - 11.00 น.002ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ กลุ่ม 002.pdf***ช่องทางการติดต่อ GE***
เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205
เบอร์โทรศัพท์ 095-651-2806
เบอร์โทรศัพท์ 096-318-9689
เบอร์โทรศัพท์ 096-319-0104
Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : gen-ed@ssru.ac.th