หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (ย้อนหลัง)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (ย้อนหลัง)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-06 09:49:31


ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค (ย้อนหลัง) >> รายชื่อนศ.ยื่นคำร้องสอบปลายภาคย้อนหลัง1-61-1(update).pdf

หรือตรวจสอบรายชื่อ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ทดสอบระบบ) >>คลิกเข้าระบบ


**ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป >>คลิกดูรายละเอียด


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th