หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-23 13:57:03

ประกาศสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th