หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สมาชิกกลุ่มความรู้ GE Smart Classroom แลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 1
สมาชิกกลุ่มความรู้ GE Smart Classroom แลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-14 09:35:50

สมาชิกกลุ่มความรู้ GE Smart Classroom แลกเปลี่ยนความรู้   ครั้งที่  1

นางสาวภัททิยา  ตรัยที่พึ่ง  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เรียกประชุมกลุ่ม  KM  กลุ่มเทคนิคการจัดการระบบ   GE Smart Classroom   สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  1  ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับฝ่ายบริการการศึกษา  เพื่อหาแนวทางในการพบกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานต่อไปไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th