หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มรภ.สวนสุนันทา ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มรภ.สวนสุนันทา ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-05-19 15:08:05

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มรภ.สวนสุนันทา ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิกฤติ COVID – 19

 

พร้อมทั้งได้มีแนวทางช่วยเหลือคือ 

• ขยายเวลาการลงทะเบียนสอบซ่อม ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ผ่านเว็บไซต์ (https://www.ge-tss.ssru.ac.th)

• ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่ 24 มิถุนายน 2563  ผ่านเว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th

กำหนดการสอบ  วันที่ 25 - 31 กรกฏาคม 2563  (สำหรับรูปแบบการจัดสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา

3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนในระบบตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน (TSS) (https://www.ge-tss.ssru.ac.th)

4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

การประเมินผลและการดำเนินการ

ผลคะแนนสอบปลายภาคจะใช้ผลคะแนนครั้งที่มากที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2160 1265 - 1267

Inbox Fanpag: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th