หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล"
“GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-23 14:01:23

วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายหัวข้อ “รู้เท่าทันและเข้าใจ สู่การใช้จริยธรรมและกฏหมายดิจิทัลอย่างถูกต้อง"เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 4701


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th