หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEH0204 ความเป็นพลเมือง"
"GEH0204 ความเป็นพลเมือง"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-07 15:42:49

"GEH0204 ความเป็นพลเมือง"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

          วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบราชการ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “จิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรมของพลเมือง เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th