หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > กิจกรรมบรรยายสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ
กิจกรรมบรรยายสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-02 15:18:35

             วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีกิจกรรมบรรยายสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ และอาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้สอน เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


www.gen-ed.ssru.ac.th

#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th