หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-10-06 10:42:58

ขอเชิญรับฟังบรรยาย

รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

โดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี พร้อมด้วย อาจารย์จรสพร คนชุม

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 14.00 - 17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/X89PaEIp6H4


Don't miss any content, don't forget to press share and like.

Follow more news at: www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter: https://twitter.com/ssru_ge

Instagram: https://www.instagram.com/ge_ssru/

Suan Sunandha Rajabhat University: www.ssru.ac.th