หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-10-06 10:27:14

ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  โดย อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา พร้อมด้วย อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

เวลา 08.00- 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/iiYjGPu40z0


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th