หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-09-30 15:26:45

สภาสวนสุนันทา อนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 30 กันยายน 2563  มีมติอนุมัติเสนอรายชื่อ และอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  1 ในจำนวนนั้นมี  อาจารย์อภิสิทธิ์  รัตนาตรานุรักษ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ได้รับการแต่งตั้งเป็น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมยินดีมาณ  โอกาสนี้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th