หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล"
“GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 18:23:22

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุุณธิติพล เทียมจันทร์ บรรยายหัวข้อ"ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการรู้เท่าทันและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/xBf0mpRM0otyOuD

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th