หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต"
"GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-02 15:00:53

"GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ (หุ่นละครเล็กโจหลุยส์) ครูผู้สอน หุ่นกระบอก นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ชมการแสดงอย่างไรให้สุนทรีย์” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th