หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-09-30 11:20:21

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th