หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 17:54:41

วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Michael Bond Headlee บรรยายหัวข้อ “Survival English for Thai Learners” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/xBf0mpRM0otyOuD

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th