หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-29 21:27:37

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  นายเปรม  ธนไตรภพ  หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th