หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-29 20:46:39

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นายเปรม ธนไตรภพ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th