หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-29 20:27:53

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th