หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา"
"GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-16 09:22:15

"GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในสังคมศตวรรษที่ 21” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th