หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ผ่านระบบออนไลน์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-04-16 23:16:16

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

—> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 59,60 และ 61

—> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th