หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-06-09 09:23:28

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน พร้อมด้วย อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ และนายเปรม ธนไตรภพ หัวหน้าสำนักงาน เยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์การศึกษาฯ กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและความพร้อมด้านกายภาพห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นการหารือเรื่องอาคารสถานที่ ห้องเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก การวางแผนการบริหารการจัดการห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมทั้งแผนการวางระบบ internet / ระบบ infrastructure และความพร้อมของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ได้พูดคุย รับทราบข้อเสนอะแนะกับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาฯ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th