หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ"
“รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 17:50:28

“รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ"  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.องอาจ อุ่นอนันต์ บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศขั้นเทพ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th