หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา”
"GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 17:15:40

"GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา”  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “มรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th