หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-09-28 15:33:26
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๖๑.pdf

>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563.pdf

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >> คลิกเพื่อตรวจสอบ