หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-09-14 15:26:50

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานการประชุม ในวาระการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงาน ณ ห้องประชุม 3422 ชั้น 2 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th