หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562
บรรยากาศการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-08-06 11:25:55

บรรยากาศการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบซ่อมให้แก่นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 โดยได้ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบและการเว้นระยะห่างทางสังคม การวัดอุณหภูมิ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งมีกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th