หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Ge สวนสุนันทา อบรมการใช้โปรแกรม Yealink onference
Ge สวนสุนันทา อบรมการใช้โปรแกรม Yealink onference

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 11:21:47

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อบรมการใช้โปรแกรม  Yealink onference

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย  อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม  Yealink onference ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร  31 ชั้น  1


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th