หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต”
"GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-01-27 09:46:32

"GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต”  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

วันที่ 25 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ดนตรีไทยร่วมสมัย” 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th