หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ(จีอี) เข้าร่วมประชุม(ออนไลน์)คณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Fast Track)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ(จีอี) เข้าร่วมประชุม(ออนไลน์)คณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Fast Track)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-04-17 14:32:14

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ(จีอี) เข้าร่วมประชุม(ออนไลน์)คณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๕.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายประชุมและตัวชี้วัดที่ ๔.๕.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อติดตามและชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านทาง Google Hangouts meet ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ‪เวลา 09.00-12.00น.‬

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th