หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน เพิ่มทักษะ Pedagogy 5.0 กับการเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
จีอีสวนสุนันทา พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน เพิ่มทักษะ Pedagogy 5.0 กับการเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-01-20 09:33:37

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน เพิ่มทักษะ Pedagogy 5.0 กับการเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน และเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th