หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ"
“GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-01-24 16:32:32

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th