หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ”
"GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-01-24 16:21:05

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤตภาส ณ พัทลุง บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” เวลา 08.00 -11.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th