หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 4/2562
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-24 16:15:51

จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 4/2562 โดยได้ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และการพิจารณาคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34www.gen-ed.ssru.ac.th

#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th