หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ข้อปฏิบัติในการสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อปฏิบัติในการสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-08-04 11:02:48

ข้อปฏิบัติในการสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2563

- นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

- เตรียมบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน / บัตรที่ทางราชการออกให้ มาแสดงในวันและเวลาที่เข้าสอบ

- ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th