หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:10:24

        อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้ามอบกระเช้าผลไม้และอวยพรแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th