หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-05-05 12:03:59

รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 

ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

- กลุ่มภาษา ดาวน์โหลดเอกสาร

- กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร

- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสาร