หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-12-02 15:08:05

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป

**กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tss.ssru.ac.th
**กำหนดการชำระเงิน วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 ณ จุดให้บริการ one stop service อาคาร 34 ชั้น 1
**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th/
**กำหนดการสอบ วันที่ 20 - 25 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1


***คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ
1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2562
2. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อวิชา
3. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ สิทธิในการสอบซ่อมถือว่าสิ้นสุดลง
4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

***การวัดผลและการดำเนินการ
1. ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนครั้งที่ 2 ถ้าคะแนนได้น้อยกว่าครั้งแรกให้ยึดคะแนนครั้งที่มากที่สุด
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่มาสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในการสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th