หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-12-16 11:02:20

บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปลายภาคเรียนเรียนที่ 1/2562 ห้องสอบ 3111 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมีการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2562

#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th