หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาคเรียน 2/2562
จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาคเรียน 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-04-17 10:54:04

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร จัดประชุมการจัดสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ณ ห้องประชุม 3111 อาคาร 31 ชั้น 1


#COVID19#มาตรการป้องCOVID19#สวนสุนันทา#จีอีสวนสุนันทา#GESSRU#SSRU

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th