หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศยกเลิก!!! การเลื่อนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ประกาศยกเลิก!!! การเลื่อนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-24 14:33:10


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th