หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ตารางถ่ายทอดสด (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับหนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 และรหัส 63
ตารางถ่ายทอดสด (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับหนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 และรหัส 63

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 11:57:35

ตารางถ่ายทอดสด (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 รหัส 62 และรหัส 63

ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 และรหัส 63


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th