หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-05-19 14:59:13

จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดการเรียนสอนรูปออนไลน์ รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนารีย์ รังสิมันตศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ หัวข้อ Public Speaking Techiques  เวลา 09.00 น.-11.00 น.เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา


#COVID19 #มาตรการป้องCOVID19 #สวนสุนันทา #จีอีสวนสุนันทา #GESSRU #SSRU

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th